Stowarzyszenie
Edukacja Bez Granic

Stowarzyszenie   
Edukacja      
Bez Granic   

  Stowarzyszenie:


  Nasze Programy:

Stowarzyszenie Edukacja Bez Granic jest organizacją non profit. Zajmujemy się wspomaganiem rozwoju i promocji edukacji.
Pracujemy na rzecz niwelowania różnic w swobodzie dostępu do wiedzy i informacji.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

  • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
  • wspieranie innych organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,
  • promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
  • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
  

ZALEŻY NAM, ABY EDUKACJA RZECZYWIŚCIE NIE MIAŁA GRANIC!

  
Stowarzyszenie Edukacja Bez Granic   Al.Szucha 16/15, Warszawa